SMS fra ditt fremtidige selv

Se for deg at du plutselig begynte å få SMS fra en av dine mange mulige fremtidige selv. Hva ville vedkommende råde deg til? Hva ville han eller hun be deg passe på, advare mot, oppfordre til? Og hvordan vet vi hva valgene våre fører med seg, og hvilke konsekvenser de vil få?