Barnelokkeren

Han har holdt øye med henne. Kjenner henne alt for godt. Og så likevel ikke. Alt har foregått på avstand. Men nå er tiden inne for at de skal møtes.

I Kirsten Ahlburgs interaktive SMS-novelle blir leseren på et tidspunkt stilt overfor et valg som har avgjørende betydning for hovedpersonens skjebne. Prøv den hvis du tør. SMS-novellen henvender seg til 11-14-åringer.