Jeg er ikke her mer

Vi følger den unge Christina, som utsettes for fysisk, psykisk og seksuell vold. SMS-novellen går tett på Christinas forskjellige følelser, som inneholder kjærlighet og angst, og gir innsikt i, hvorfor en voldsramt kvinne har vanskelig for å gå. SMS-novellen er samtidig et rop om å bryte tabuet og hjelpe andre, som er i voldelige, destruktive kjærlighetsrelasjoner.

Dette er en unik mulighet for å komme bak en voldsramt kvinnes fasade.

SMS-novellen er inspirert av forfatteren Charlotte Skelkjærs egne opplevelser og erfaringer fra samtaler med andre voldsramte kvinner på Danner kvinnekrisesenter i København.